OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Titled Tue 3rd Jan Early - chess.com INT

Total games : 2162

03/01/23
Stepanencu 2283 vs Klukin 2390
0-1 D30
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4. Qc2 Nf6 5. g3 dxc4
03/01/23
Maksimenko 2196 vs Miazhynski 2187
1-0 D85
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 d5 5. cxd5 Nxd5
03/01/23
Vaibhav 2606 vs Federzoni 2123
1-0 B53
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 a6 5. c4 Nf6
03/01/23
Bashirli 1597 vs Krysa 2538
0-1 D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. e4 b5
03/01/23
Hnydiuk 2364 vs Mohammadia.. 1398
1-0 C45
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nxc6 Qf6
03/01/23
Martic 2270 vs Sjugirov 2712
0-1 B15
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6 exf6
03/01/23
Shuvalova 2498 vs Mazibuko 1913
1-0 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 e6
03/01/23
Bazarov 2235 vs Shimanov 2581
0-1 A10
1. c4 g6 2. d4 Bg7 3. e4 d6 4. h3 c5 5. d5 e6
03/01/23
Lenderman 2572 vs Ozates 2251
1-0 C48
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bd6 5. d3 h6
03/01/23
Atakhan 2370 vs Koridze 2139
1-0 A17
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7
03/01/23
Wieczorek 2155 vs Khripachen.. 2219
0-1 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. c4 Bg7 5. cxd5 Nxd5
03/01/23
Thiel 2241 vs Ashraf 2359
0-1 C45
1. e4 Nc6 2. Nf3 e5 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6
03/01/23
Sarana 2668 vs Lehtosaari 2188
1-0 D17
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5
03/01/23
Rostomyan 2219 vs Gressmann 2132
1-0 D45
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. e3 e6 5. Nc3 Be7
03/01/23
Reprintsev 2298 vs Terry 2516
0-1 B06
1. e4 g6 2. d3 Bg7 3. d4 d5 4. Nc3 dxe4 5. Nxe4 Qxd4
03/01/23
Ardelean 2470 vs Novikova 2073
1-0 A40
1. d4 e6 2. Bf4 d5 3. e3 Bd6 4. Qf3 Nf6 5. Nc3 c6
03/01/23
Parpiev 2167 vs Erigaisi A.. 2722
0-1 B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6
03/01/23
Osiecki 2055 vs Dev 2334
0-1 C69
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bg4
03/01/23
Torres Dom.. 1998 vs Mihajlov 2375
1-0 B23
1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. Bb5 Nc6
03/01/23
Kopylov 2397 vs Krienke 2115
1-0 C46
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc5 4. Nxe5 Nxe5 5. d4 Bd6
03/01/23
Mortazavi 2333 vs Zhigalko 2572
0-1 B24
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 Rb8
03/01/23
De Souza S.. 1929 vs Gascon Del.. 2458
0-1 E81
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. f3 Bg7 4. e4 d6 5. Nc3 O-O
03/01/23
Salman 2287 vs Ohanyan 2384
0-1 A07
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O e5 5. d3 Ne7
03/01/23
Silva 2081 vs Nadanian 2279
1/2 A08
1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. d4 Nf6 5. O-O cxd4
03/01/23
Skliarov 2384 vs Slovineanu 2412
1-0 C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 b6 5. Bd3 Qd7
03/01/23
Starozhilo.. 2293 vs Yirik 1957
1-0 E81
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c4 d6 4. Nc3 Nf6 5. f3 O-O
03/01/23
Mahdavi 2304 vs Mendes Aar.. 1989
1-0 D96
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. Qb3 c6
03/01/23
Goltsev 2216 vs Petrova 2123
1-0 B08
1. e4 d6 2. Nf3 g6 3. Nc3 Bg7 4. d4 Nf6 5. h3 O-O
03/01/23
Donchenko 2627 vs Vysochin 2512
1-0 D02
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 Bg4
03/01/23
Baskakov 2215 vs Bettalli 2225
1-0 C25
1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nge2 Nge7
03/01/23
Miszler 2265 vs Rakhmatull.. 2306
0-1 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6
03/01/23
Dardha 2262 vs Ilkhomi 2145
0-1 C06
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. c3 c5
03/01/23
Bluebaum 2661 vs Tomaszewsk.. 2310
1-0 D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3
03/01/23
Md Imran 2303 vs Malek 2384
0-1 A04
1. Nf3 b6 2. c4 Bb7 3. Nc3 e6 4. d4 Bb4 5. Qc2 Nf6
03/01/23
Blanco Ace.. 2325 vs Grabinsky 2417
1-0 C10
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nc6 4. exd5 exd5 5. a3 Bd6
03/01/23
Avila Pava.. 2513 vs Estrada Ni.. 2248
1-0 D00
1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 4. c3 Nc6 5. Nd2 e6
03/01/23
Kobalia 2577 vs Mekhane 2288
1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 g6 5. d4 cxd4
03/01/23
Necula 1890 vs Riff 2380
0-1 A45
1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 e6 4. e3 Bb4 5. Ne2 O-O
03/01/23
Andreev 2130 vs Suyarov 2277
0-1 C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5
03/01/23
Tang 2531 vs Walentukie.. 2071
1-0 A40
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 c5 4. d5 d6 5. e4 Nf6
03/01/23
Guerb 2295 vs Papp 2391
0-1 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Be7 4. Bg2 O-O 5. O-O d5
03/01/23
Levitskiy 2318 vs Lesbekova 1740
1-0 B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 d6
03/01/23
Martinez A.. 2603 vs Kvaloy 2233
1-0 C42
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nc6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3
03/01/23
Guzman Mon.. 2146 vs Aloma Vida.. 2448
0-1 C42
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nf6
03/01/23
Namitbir S.. 2364 vs Sethuraman 2642
0-1 B54
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 Nc6
03/01/23
Fabris 2230 vs Leenhouts 2438
0-1 B44
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nb5 d6
03/01/23
Chernov 2213 vs Arabidze 2427
0-1 B44
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Be2 a6
03/01/23
Filgueira 2283 vs Broca Jime.. 2075
1-0 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Qe2 e5
03/01/23
Tsotsonava 1889 vs Guzman 2250
1-0 C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 b5 5. Bb3 Nf6
03/01/23
Manukian 2196 vs Borges Fer.. 2439
0-1 B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. c4 e6 5. Nc3 h6
Date : 2023-01-03
Place: chess.com INT
Context : Titled Tue 3rd Jan Early
Round : 1
Result : 0-1

Opening : D30 Queen's gambit declined
Tournaments nearby

13/12/22
chess.com INT
Titled Tue 13th Dec Late

20/12/22
chess.com INT
Titled Tue 20th Dec Late

20/12/22
chess.com INT
Titled Tue 20th Dec Early

21/12/22
Tornelo INT
Asia-Oceania Uni 2022

25/12/22
chess.com INT
Yinzhou Cup Women 2022

25/12/22
chess.com INT
Yinzhou Cup Men 2022

27/12/22
chess.com INT
Titled Tue 27th Dec Late

27/12/22
chess.com INT
Titled Tue 27th Dec Early

03/01/23
chess.com INT
Titled Tue 3rd Jan Early

03/01/23
chess.com INT
Titled Tue 3rd Jan Late

10/01/23
chess.com INT
Titled Tue 10th Jan Early

10/01/23
chess.com INT
Titled Tue 10th Jan Late

17/01/23
chess.com INT
Titled Tue 17th Jan Early

17/01/23
chess.com INT
Titled Tue 17th Jan Late

24/01/23
chess.com INT
Titled Tue 24th Jan Late

06/02/23
chess.com INT
Airthings Masters Div 1 W