OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Total white games : 637

Tanitoluwa Adewumi Chessgames

Rating : 1844 Federation : Birth : 2010 Sex : M Fide : 30966396
Total black games : 634
03/10/23
Ljubarov,M
2305 1/2 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 O-O 5. g3 d5
03/10/23
Olenik Campa,Rudi
2303 1-0 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7
03/10/23
Popilski,G
2445 0-1 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Bd3 g6
03/10/23
Slade,Theodore
2027 1-0 C48
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. Nxd4 exd4
03/10/23
Duda,J
2726 0-1 B01
1. e4 d5 2. exd5 c6 3. dxc6 Nxc6 4. Bb5 e5 5. Ne2 Nf6
19/09/23
Marin,Sebastian
2308 1-0 C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nf6 5. Bd3 Bd6
19/09/23
Matlakov,M
2674 0-1 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Qc7
19/09/23
Olenik Campa,Rudi
2281 0-1 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Qc7
12/09/23
Caceres Benitez,Arturo Eduardo
2153 0-1 B27
1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c3 Bg7 4. d4 cxd4 5. cxd4 d5
12/09/23
Tifferet,Shaked
2280 0-1 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Bd3 g6
12/09/23
Tikhonov,Viacheslav
2181 0-1 B52
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bxd7 Qxd7 5. c4 Nf6
12/09/23
Kaplan,Avi Harrison
2112 1-0 B06
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 f5 5. exf5 Bxf5
05/09/23
Gogolev,A
2250 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 exd5 5. d4 Nc6
05/09/23
Kuznetsov,Mi1
2246 1/2 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Nf6
05/09/23
Andrews,T
2149 1-0 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 a6 5. Bd3 Ngf6
05/09/23
Veiga,Jose Francisco R P Neves
2354 1-0 B00
1. e4 Nc6 2. Nc3 Nf6 3. d4 d6 4. Nf3 g6 5. Bc4 Bg7
05/09/23
Fromm,Marius
2472 0-1 C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nf6 5. Bd3 Bd6
05/09/23
Haitin,Ilja
2284 1-0 C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Bd6 5. c4 dxc4
05/09/23
Cardenas Carbajal,Nilson
2109 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O d6
05/09/23
Xhembulla,Aleksander
2194 0-1 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O d6
29/08/23
Akylbekov,Nasyr
2239 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. d4 O-O 5. Nbd2 d5
29/08/23
Oparin,G
2681 1/2 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nf6 5. c3 Nc6
29/08/23
Bharath,Subramaniyam H
2482 1-0 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. a4 a6 5. Be2 Ngf6
29/08/23
Vaibhav,Jayant Raut
2147 1-0 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7
29/08/23
Degenbaev,Aziz
2242 1-0 C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nc6 5. Nc3 Bb4
29/08/23
Baziuk,Vladyslav
2211 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e5 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bd6
29/08/23
Berezin,V UKR
2307 1-0 B06
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 c6 5. Nf3 Nf6
29/08/23
Gubajdullin,A
2253 1/2 B06
1. e4 g6 2. d4 d6 3. Nc3 a6 4. Be3 b5 5. Nf3 Nd7
29/08/23
Trifan,Andrei Ioan
2300 0-1 C48
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. O-O Nxf3
29/08/23
Guerra Tulcan,L
2310 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 b6 4. d4 cxd4 5. cxd4 Bb7
29/08/23
Przybylski,W
2308 0-1 B52
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bxd7 Qxd7 5. c4 e6
23/08/23
Morales Garcia,S
2221 1/2 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bc4 d6
23/08/23
Gatterer,F
2170 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6
23/08/23
Pakleza,Z
2482 0-1 B07
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. Nf3 Bg4 5. h3 Bh5
23/08/23
Orlov,O2
2254 0-1 C48
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. O-O Nxb5
23/08/23
Issabayev,D
2203 0-1 B52
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bxd7 Nxd7 5. O-O Ngf6
23/08/23
Degenbaev,Aziz
2242 0-1 C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nc6 5. Nc3 Bg4
22/08/23
Valle Luis,Leo
2250 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 c6
22/08/23
Chor,Kevin
1944 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6
22/08/23
Henriquez Villagra,C
2626 0-1 B00
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 a6 4. Be3 b5 5. Nf3 Bb7
22/08/23
Donchenko,Alexa
2684 0-1 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nf6 5. c3 Bg4
22/08/23
Shukhman,Anna
2238 0-1 B28
1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 Nc6 4. Nc3 e5 5. d3 g6
22/08/23
Martinez Martin,D
2385 1/2 B52
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bxd7 Nxd7 5. O-O Ngf6
22/08/23
Erzhanov,A
2175 0-1 B07
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. Nf3 Bg4 5. Be3 e6
21/08/23
Srivatsan Karthikeyan
1813 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 c5 4. d3 Nc6 5. g3 g6
21/08/23
Henriquez Villagra,C
2626 1/2 C41
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. Bc4 Be7
21/08/23
Filgueira,H
2283 1-0 B01
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd6 4. d4 Nf6 5. Nf3 c6
21/08/23
Lazavik,Denis
2560 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6
21/08/23
Harsh,Suresh
2324 0-1 B06
1. e4 g6 2. d4 Nf6 3. e5 Nh5 4. Be2 d6 5. Bxh5 gxh5
21/08/23
Zemlyanskii,Ivan
2362 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6
Date : 2023-10-03
Place: chess.com INT
Context : Titled Tue 3rd Oct Late
Round : 1
Result : 1/2-1/2

Opening : A05 Reti opening
Adewumi,Tanitoluwa (2295) vs Ljubarov,M (2305)
03/10/23
Kappeler,K
2177 0-1 E01
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Bb4 5. Bd2 Bd6
03/10/23
Wisniowski,Natalie
1909 1-0 B21
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 e6
03/10/23
Acosta Cruz,Oscar Yosimar
2098 0-1 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 d5 4. e3 Bd6 5. Bg3 O-O
03/10/23
Okas,Walter
2180 0-1 A29
1. c4 Nc6 2. Nf3 e5 3. Nc3 Nf6 4. g3 d6 5. Bg2 g6
03/10/23
Streltsov,Al2
2343 0-1 A45
1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 c6 4. f3 Bf5 5. g4 Bg6
19/09/23
Alvarez Albiol,Victor
2159 0-1 B33
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5
19/09/23
Przybylski,W
2308 1-0 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. c3 e5
19/09/23
Bueno,Alfe
2135 1-0 B23
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. Bb5 Nd4
12/09/23
Morales Garcia,S
2191 0-1 E15
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. b3 Bb4
12/09/23
Harriott,Tyrell
1778 0-1 A45
1. d4 Nf6 2. e3 d6 3. Bd3 e5 4. Ne2 c6 5. O-O a5
12/09/23
Andrews,T
2149 0-1 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d3 d5 4. Nbd2 Nf6 5. g3 b6
12/09/23
Domingo Nunez,Alejandro
2313 0-1 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d6
05/09/23
Kuzmin,Roman
2167 0-1 B33
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6
05/09/23
Martinez Alcantara,Jose Eduardo
2611 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. Bd3 d5 5. e5 Nd7
05/09/23
Novozhilov,Semen
2272 1-0 E14
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. e3 Ba6 5. Bd3 Bb7
05/09/23
Valenzuela Gomez,F
2404 0-1 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 d5 4. e3 Bd6 5. Nbd2 O-O
05/09/23
Kuzhylnyi,Oleksandr
2260 1-0 A01
1. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 Nh5
05/09/23
Palencia,W
2286 0-1 E15
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. Qc2 Bb7
05/09/23
Su,Dion
1922 1-0 B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 f6 5. Nc3 g6
05/09/23
Rottenwohrer Suarez,Juan
2281 1-0 E20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. f3 c5 5. d5 O-O
05/09/23
Can,Melih Kaan
2136 0-1 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6
29/08/23
Farmani Anosheh,A
2284 0-1 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. O-O Bg7
29/08/23
Movahed,Sina
2417 1-0 B45
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6
29/08/23
Taboas Rodriguez,D
2368 0-1 E12
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb7 5. Bg5 Be7
29/08/23
Niemann,Hans Moke
2660 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4. Bb2 d5 5. exd5 exd5
29/08/23
Chigaev,M
2616 1-0 B20
1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 b3 4. c4 Nf6 5. e5 Ne4
29/08/23
Mendes Aaron Reeve
2079 0-1 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 Qc7
29/08/23
Kollars,Dmitrij
2628 1-0 B22
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Bc4 Nb6 5. Bb3 d5
29/08/23
Arnold,Max
2317 0-1 B20
1. e4 c5 2. b3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Bb2 e6 5. Nf3 Nc6
29/08/23
Burmakin,V
2476 1-0 A20
1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 d6 5. e3 Bg7
23/08/23
Viskelis,D
2122 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4
23/08/23
Makarian,Rudik
2546 1-0 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O Be7
23/08/23
Yakubboev,Nodirbek
2630 1-0 A27
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bg7
23/08/23
Reprintsev,A
2225 0-1 B20
1. e4 c5 2. b3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nc3 Nxc3 5. dxc3 g6
23/08/23
Filipets,Egor
2293 1-0 A25
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 d6 5. d3 Be6
23/08/23
Bazilius,Augustinas
2052 0-1 E12
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5
23/08/23
Miszler,Levente
2315 0-1 A25
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 d6 5. e3 Bg7
22/08/23
Lima,Kleyton Alcantara
2108 0-1 B47
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7
22/08/23
Firouzja,Alireza
2777 1-0 B10
1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Qf3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Bc4 Nbd7
22/08/23
Erzhanov,A
2175 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4. Bb2 Nc6 5. g3 d5
22/08/23
Kovalenko,I
2674 0-1 A25
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. e3 g6 4. g3 d6 5. Bg2 Bg7
22/08/23
Dyachuk,Artem
2242 0-1 B45
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6
22/08/23
Yelisieiev,Yevhenii
2401 1-0 E12
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb7 5. Qc2 d5
22/08/23
Bochnicka,Vladimir ml.
2368 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. d3 d5
22/08/23
Tologontegin,S
2368 0-1 A45
1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 c6 4. e3 g6 5. h4 Bg7
22/08/23
Taboas Rodriguez,D
2368 1-0 E12
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb7 5. Bg5 Be7
21/08/23
Drozdowski,K
2448 1/2 B45
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6
21/08/23
Chigaev,M
2616 1-0 B20
1. e4 c5 2. Ne2 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. O-O d5
21/08/23
Shimanov,A
2566 0-1 B21
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc6 4. Qd3 Nf6 5. Nc3 g6
21/08/23
Jones,G
2618 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 Bf5 4. c4 e6 5. Qb3 Nc6