OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Total white games : 421

IM
Nderim Saraci Chessgames

Rating : 2455 Federation : Birth : 1996 Sex : M Fide : 6351921
Total black games : 438
01/09/23
Bogosavljevic,B
2494 1/2 B01
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6 5. Bc4 c6
29/08/23
Stojanovic,Da
2458 1/2 E62
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 c6
27/08/23
Yakubboev,Nodirbek
2617 0-1 E62
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 d6 5. g3 O-O
14/08/23
Klek,H
2286 1-0 E04
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4
12/08/23
Perea Fruet,Lorenzo
2257 1-0 A53
1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O
11/08/23
Budyi,Danylo
1975 1-0 D78
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7
27/07/23
Huang Qian
2422 1/2 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4. e3 Bd6 5. Bg3 O-O
25/07/23
Aryan,C
2626 0-1 D13
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. cxd5 cxd5 5. Nc3 Nc6
23/07/23
Harikrishnan,A
2406 1-0 D02
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Qc2 dxc4 5. Qxc4 Bf5
20/07/23
Deuer,Marius
2374 0-1 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nf6 5. c3 Bg4
18/07/23
Eidelman,Gabriel
2204 1-0 B52
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bxd7 Nxd7 5. O-O Ngf6
11/04/23
Bournel,Antoine
2362 1-0 C65
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6
13/03/23
Costa,Leonardo
2364 1/2 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. d4 b5
11/03/23
Carbonell Sancho,Marc
2364 1-0 C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5
09/03/23
Lagarde,Max
2583 0-1 D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 Be7
07/03/23
Garsky,Vladyslav
2253 1-0 D11
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. d4 Nf6 4. Qc2 g6 5. g3 Bg7
05/03/23
Iskandarov,M
2598 1/2 B67
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6
03/03/23
Kostov,Deyan Samuil
2120 1/2 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 Bf5 4. Bg2 e6 5. O-O h6
30/12/22
Niemann,Hans Moke
2698 0-1 E68
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6
30/12/22
Andriasian,Z
2580 0-1 A01
1. b3 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nc6 4. c4 Nf6 5. Nf3 Bg4
30/12/22
Kazakov,K
2385 1-0 A01
1. b3 c5 2. Bb2 Nc6 3. Nf3 d6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6
30/12/22
Isanzhulov,Arystan
2313 0-1
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 g6 4. Nf3 Bg7 5. c4 Nge7
30/12/22
Munkhdalai,Amilal
2142 1/2 A01
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d6 4. c4 g6 5. Nf3 Bg7
29/12/22
Giri,A
2764 0-1 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. O-O a6 5. Bd3 Ngf6
29/12/22
Matlakov,M
2662 1-0 A01
1. b3 d5 2. Bb2 c5 3. Nf3 Nc6 4. e3 a6 5. d4 Nf6
29/12/22
Cheparinov,I
2688 0-1 A01
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 Nf6 4. Nf3 e4 5. Ne5 Nxe5
29/12/22
Asadli,Vugar
2567 0-1 A01
1. b3 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bb2 Bg7 4. d4 O-O 5. e3 c5
29/12/22
Begmuratov,Khumoyun
2399 1-0 A01
1. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. Nf3 Bg7 4. d4 O-O 5. e3 d6
29/12/22
Maze,S
2538 1-0 A01
1. b3 d6 2. d4 Nf6 3. Bb2 g6 4. Nf3 Bg7 5. e3 O-O
28/12/22
Abdilkhair,Abilmansur
2278 1-0 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 Qb6
27/12/22
Gurel,Ediz
2454 0-1 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c5 4. O-O Nc6 5. d4 Bg4
27/12/22
Suyarov,Mukhammadzokhid
2299 0-1 C03
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 h6 4. Ngf3 Nf6 5. Bd3 c5
26/12/22
Erigaisi,Arjun
2722 0-1 D45
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. e3 a6
26/12/22
Averin,Nikolay
2342 1/2 A13
1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. g3 Nf6 4. Bg2 dxc4 5. O-O a6
26/12/22
Vallejo Pons,F
2716 0-1 C19
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3
18/12/22
Malesevic,N
2226 1-0 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 4. e3 Qb6 5. Qc1 Bf5
18/12/22
Saric,A
2504 1/2 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 Bg4
17/12/22
Dzhuguryan,Tygran
2134 1/2 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4 5. Bd2 Be7
17/12/22
Saraci,Korab
2192 1-0 A45
1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 c5 4. c3 d5 5. Nd2 Bd6
17/12/22
Svane,R
2622 1/2 E35
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 exd5
16/12/22
Kot,J
1846 1-0 A04
1. Nf3 g6 2. e3 Bg7 3. d4 Nf6 4. b3 c5 5. Bb2 Ne4
16/12/22
Balinski,D
2190 1-0 A81
1. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. c3 Bg7 5. Qb3 Nc6
16/12/22
Vedrickas,T
2358 1/2 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 d6 5. d4 O-O
16/12/22
Klenburg,M
2347 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 O-O 5. d4 d6
16/12/22
Navara,D
2684 1-0 A06
1. Nf3 d5 2. b3 Bg4 3. Bb2 e6 4. e3 Nf6 5. c4 c6
16/12/22
Nasuta,G
2546 1/2 A06
1. Nf3 d5 2. b3 Bf5 3. Bb2 e6 4. e3 Nf6 5. c4 c6
16/12/22
Abdrlauf,Elham
2518 1-0 A06
1. Nf3 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 e6 4. c4 Bd6 5. e3 b6
16/12/22
Gaehwiler,G
2408 1/2 A05
1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. d4 O-O 5. e3 b6
16/12/22
Pultinevicius,Paulius
2561 0-1 A06
1. Nf3 d5 2. b3 c6 3. Bb2 Bf5 4. e3 e6 5. c4 Nf6
16/12/22
Langheinrich,F
2381 1/2 A49
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6
Date : 2023-09-01
Place: Ohrid MKD
Context : 31st TCh-MKD 2023
Round : 7.1
Result : 1/2-1/2

Opening : B01 Scandinavian (centre counter) defence
Saraci,Nderim (2454) vs Bogosavljevic,B (2494)
1.
e4 d5
7.
♕e3

1/2-1/2
04/10/23
Yankelevich,L
2399 1/2 E04
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6
30/08/23
Perunovic,Mil
2540 1/2 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. d4 cxd4
28/08/23
Djukic,Ni
2517 1/2 D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nf6 5. Nf3 Nc6
26/08/23
Seitaj,I
2348 0-1 C51
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bb6 5. a4 a6
15/08/23
Czebe,A
2360 1/2 B23
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7
13/08/23
Schneider,Jana
2281 1/2 B34
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nge2 g6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7
12/08/23
Beletic,D
2277 1/2 B31
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. O-O Bg7
10/08/23
Musso,Alessio
2176 1/2 A02
1. f4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 g6 4. b3 Bg7 5. Bb2 O-O
09/08/23
Ballotti,Luca
2139 1-0 C45
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6
26/07/23
Huston,Gus
2341 1/2 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. g3 cxd4 5. Nxd4 d5
24/07/23
Jinan,Jomon
2409 0-1 E62
1. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6
21/07/23
Dotzer,Lukas
2369 1/2 C95
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7
19/07/23
Malli,Suvirr
2094 0-1 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. O-O d6
17/07/23
Perkampus,Laurin
2197 1/2 A73
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6
15/04/23
Mathieu,Phileas
2391 1/2 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O Be7
12/04/23
Cheng,Bo
2547 1/2 E04
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3 a6
10/04/23
Barbot,Pi1
2442 1-0 E06
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O
12/03/23
Grigoriants,S RUS
2572 1-0 C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4
10/03/23
Hagner,Bennet
2361 1/2 C72
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. O-O Bd7
08/03/23
Hovhannisyan,R
2597 1/2 C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4
06/03/23
Averin,Nikolay
2296 1/2 C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4
04/03/23
Krunic,D
2116 0-1 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 b5 3. Bg2 Bb7 4. O-O e6 5. d4 Be7
30/12/22
Zverev,Lev
2310 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. O-O O-O
30/12/22
Gharibyan,Mamikon
2480 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 g6 4. c4 c6 5. b3 Bg7
30/12/22
Damjanovic,Vuk
2361 1/2 D00
1. d4 d5 2. Nc3 Bf5 3. Bf4 e6 4. e3 Bd6 5. Bg3 Nf6
30/12/22
Arjun,Kalyan
2505 1/2 B42
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Qc7
29/12/22
Korelskiy,Egor
2153 0-1 C70
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 g6 5. O-O Bg7
29/12/22
Svane,R
2622 1/2 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. c4 c6 5. Qb3 Bg7
29/12/22
Nogerbek,Kazybek
2468 1-0 D30
1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 c6 4. d4 e6 5. Nbd2 Nbd7
29/12/22
Vetokhin,Savva
2354 1-0 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. O-O Bg7 5. d4 O-O
29/12/22
Petkov,Momchil
2531 0-1 E60
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6
29/12/22
Tsaruk,Maksim
2373 0-1 C47
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4
28/12/22
Amangeldy,Ernur
2097 0-1 D45
1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. e3 e6 5. Nf3 a6
28/12/22
Postlmayer,Jakob
2314 1/2 C47
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4
28/12/22
Fedorov,Alex
2475 1-0 C53
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 a6
27/12/22
Begmuratov,Khumoyun
2399 1/2 B23
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7
27/12/22
Kazakov,K
2385 1/2 B23
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. a4 d6
26/12/22
Tulendinov,Dinmukhammed
1948 1-0 C69
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O f6
18/12/22
Maltsevskaya,Aleksandra
2400 1/2 C95
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7
18/12/22
Chyzy,Jakub
2247 0-1 C46
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. a3 d6 5. d4 Be7
18/12/22
Bartel,Mat
2627 1-0 C76
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 g6 5. c3 d6
17/12/22
Lonski,Aleksander
1661 0-1 B20
1. e4 c5 2. c4 Nc6 3. Ne2 g6 4. d4 Bg7 5. d5 Nd4
17/12/22
Agafonov,Y
2077 0-1 A45
1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 d5 4. Nd2 Nxd2 5. Qxd2 Bf5
17/12/22
Molenda,Marcin
2381 0-1 E66
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O
16/12/22
Kot,J
1846 0-1 C44
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. c3 Nf6 5. e5 Nd5
16/12/22
Balinski,D
2190 0-1 E61
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6
16/12/22
Vedrickas,T
2358 0-1 D35
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6
16/12/22
Klenburg,M
2347 0-1 A00
1. g3 Nf6 2. Bg2 d5 3. d3 g6 4. Nf3 Bg7 5. O-O O-O
16/12/22
Navara,D
2684 1-0 D35
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6
16/12/22
Nasuta,G
2546 0-1 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O