OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Total white games : 1037

GM
M. Amin Tabatabaei Chessgames

Rating : 2613 Federation : Birth : 2001 Sex : M Fide : 12521213
Total black games : 1027
06/10/23
Gomez,Joh
2419 1-0 A17
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3
04/10/23
Nguyen Ngoc Truong Son
2635 1/2 C42
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5
02/10/23
Sindarov,Javokhir
2658 1-0 A13
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 d4 5. O-O c5
30/09/23
Suleymenov,Alisher
2512 1-0 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. h4 Bg7
27/09/23
Nguyen Ngoc Truong Son
2635 1/2 D33
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6
27/09/23
Bersamina,Paulo
2434 1-0 B36
1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c4 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6
26/09/23
Song,R
2516 1-0
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6
25/09/23
Erigaisi,Arjun
2712 1/2 A20
1. c4 e5 2. g3 d6 3. Nc3 f5 4. Bg2 Nf6 5. Nf3 Be7
24/09/23
Gan-Erdene,Sugar
2418 1-0 A15
1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 O-O 5. d4 d6
18/09/23
Durarbayli,Vasif
2625 1-0 A36
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 Nc6 5. d3 d6
18/09/23
Erigaisi,Arjun
2712 0-1 A13
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. Qa4 Nbd7
12/09/23
Issabayev,D
2203 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. Bxc6 bxc6 5. b3 f6
12/09/23
Talibov,Shiroghlan
2362 1/2 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nc6
12/09/23
Zhigalko,S
2572 1-0 A20
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. Nf3 d6 5. O-O Be7
12/09/23
Daneshvar,Bardiya
2581 1-0 D78
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O
05/09/23
Fazulyanov,S
2350 1-0 A20
1. c4 e5 2. d3 Nc6 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 Nge7
05/09/23
Cherniaiev,Tykhon
2278 1/2 A20
1. c4 e5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Nf6 4. Bg2 d5 5. cxd5 Nxd5
05/09/23
Harshavardhan,G B
2397 1-0 C55
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. Nc3 O-O
05/09/23
Vokhidov,Shamsiddin
2578 1/2 A20
1. c4 e5 2. Nf3 e4 3. Nd4 Nc6 4. e3 Nxd4 5. exd4 Qf6
05/09/23
Moroni,L
2571 1-0 B06
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 a6 4. f4 d5 5. Nxd5 e6
05/09/23
Artemiev,V
2697 1/2 A29
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7
31/08/23
Lazavik,Denis
2560 1-0 C65
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6
31/08/23
Lazavik,Denis
2560 0-1 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 Bg4
30/08/23
Carlsen,M
2835 0-1 A36
1. c4 g6 2. Nc3 c5 3. g3 Bg7 4. Bg2 Nc6 5. d3 Nh6
29/08/23
Domingo Nunez,Ruben
2420 1-0 B06
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 4. Nf3 d5 5. h3 dxe4
29/08/23
Klekowski,M
2479 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 e5 5. c3 Nf6
29/08/23
Popov,Konstantin
2376 1-0 B94
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4. Nc3 cxd4 5. Nxd4 a6
29/08/23
Livaic,Leon
2558 1-0 A14
1. c4 e6 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O
29/08/23
Martinez Alcantara,Jose Eduardo
2619 1-0 B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. O-O a6 5. Bd3 Ngf6
29/08/23
Sarana,A
2685 0-1 E06
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Be7 5. d4 O-O
23/08/23
Flores,Di
2534 1-0 A10
1. c4 d6 2. Nc3 e5 3. g3 f5 4. Bg2 Nf6 5. d3 g6
23/08/23
Moroni,L
2573 0-1 A26
1. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 d6 4. Nc3 Nc6 5. d3 e5
23/08/23
Harshavardhan,G B
2413 1-0 A01
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d6 4. c4 g6 5. Nf3 Bg7
23/08/23
Dreev,A
2606 1-0 A07
1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bg4 4. h3 Bh5 5. O-O e6
23/08/23
Durarbayli,Vasif
2631 0-1 A36
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 Nc6 5. a3 Rb8
23/08/23
Ter Sahakyan,S
2609 0-1 D00
1. Nc3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 c5 4. e4 Nxe4 5. Nxe4 dxe4
22/08/23
Guliev,L
2254 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d6
22/08/23
Shoker,S
2472 1-0 A15
1. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 g6 4. Nc3 Bf5 5. Qb3 b6
22/08/23
Kavutskiy,K
2394 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d6
22/08/23
Cordova,E
2538 0-1 C02
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 e6 4. d4 d5 5. e5 Nge7
21/08/23
Atanasov,Anthony
2385 1-0 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c3 a6 4. Bf4 Bf5 5. Qb3 Ra7
21/08/23
Fawzy,Adham
2533 1/2 A37
1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 Bg7 5. Nf3 e5
21/08/23
Sychev,K
2552 0-1 A13
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. d4 Bb4 5. Bd2 a5
21/08/23
Vakhlamov,I
2413 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 exd5 5. d4 Nf6
15/08/23
Ibadov,Dashgyn
2360 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6
15/08/23
Petkov,Momchil
2489 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 exd5 5. d4 Nf6
15/08/23
Kashefi,Amir Hosein
2194 1-0 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 4. e3 Bg4 5. c4 Bxf3
15/08/23
Materia,Marco
2433 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6
08/08/23
Sharavdorj,D
2367 1-0 A01
1. b3 d5 2. Bb2 c6 3. Nf3 Bg4 4. e3 Nd7 5. h3 Bh5
08/08/23
Popov,Konstantin
2376 1-0 A01
1. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d5
Date : 2023-10-06
Place: Hangzhou CHN
Context : Asian Games Men Team 2023
Round : 8.2
Result : 1-0

Opening : A17 English Nimzo-English opening
Tabatabaei,M (2685) vs Gomez,Joh (2419)
07/10/23
Kwon,Sehyun
2313 0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 Nd4 4. Nf3 e6 5. O-O a6
05/10/23
Batchuluun,T
2449 0-1 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4 5. Bd2 Be7
03/10/23
Praggnanandhaa,R
2727 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 d6
01/10/23
Bu Xiangzhi
2690 1/2 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. d4 O-O
26/09/23
Nogerbek,Kazybek
2471 1/2 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 h6 4. a3 d5 5. Nc3 c6
26/09/23
Bu Xiangzhi
2690 1/2 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 h6 4. e3 d5 5. Nc3 a6
25/09/23
Abdusattorov,Nodirbek
2716 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. Nc3 h6
24/09/23
Priasmoro,Novendra
2483 0-1 B92
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6
18/09/23
Gadimbayli,Abdulla
2492 1/2 C47
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4
18/09/23
Kovalenko,I
2674 1/2 D35
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6
18/09/23
Robson,R
2699 1/2 D37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. g3 O-O
18/09/23
Antipov,M2
2600 1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. h3 d6
18/09/23
Warmerdam,Max
2645 1-0 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. c4 dxc4 5. Qc2 b5
12/09/23
Balaji,G
2278 0-1 B15
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6 exf6
12/09/23
Goutham Krishna H
2266 0-1 D43
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 c6 5. Bg5 h6
12/09/23
Predke,A
2652 0-1 A07
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. O-O Bg4 5. h3 Bxf3
12/09/23
Terry,R
2520 1/2 D37
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. Nc3 Nbd7 5. Bf4 Bb4
12/09/23
Sjugirov,S
2705 1/2 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. a4 d6
12/09/23
Martinez Alcantara,Jose Eduardo
2611 0-1 C46
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. h3 Bb4 5. Bd3 d6
12/09/23
Aronian,L
2742 0-1 C59
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5
05/09/23
Nagare Kaivalya Sandip
2095 0-1 B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h6 5. c4 e6
05/09/23
Mendonca,Leon Luke
2622 0-1 B50
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. b3 Nf6 4. Nc3 Nc6 5. Bb2 e5
05/09/23
Gokerkan,Cem Kaan
2513 0-1 B07
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 exd4 5. Nxd4 Be7
05/09/23
Visakh,N R
2535 1-0 A06
1. Nf3 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 Bf5 4. g3 e6 5. Bg2 h6
05/09/23
Salinas Herrera,P
2460 0-1 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. e3 Nc6 5. Nbd2 cxd4
31/08/23
Lazavik,Denis
2560 1-0 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4 5. Bd2 Be7
30/08/23
Carlsen,M
2835 1/2 C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4
30/08/23
Carlsen,M
2835 1-0 C77
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 Bc5
29/08/23
Martin Barcelo,Carles
2227 0-1 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Nf3 Nf6 5. c3 Nc6
29/08/23
Hulka,Valentyn
2247 1/2 E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4 5. Bd2 Be7
29/08/23
Lobanov,Sergei
2520 1-0 A52
1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Nf3 Bc5 5. e3 Nc6
29/08/23
Bryakin,M
2462 0-1 A45
1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 a6 4. e3 e6 5. Nf3 b5
29/08/23
Andreikin,D
2729 0-1 D30
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 h6 5. Bxf6 Qxf6
23/08/23
Isajevsky,A
2404 0-1 A27
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 d6
23/08/23
Leiva,G
2380 1/2 C55
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 h6 5. a4 Bc5
23/08/23
Lobanov,Sergei
2520 1-0 D35
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6
23/08/23
Sjugirov,S
2705 0-1 A26
1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 Bg7 5. d3 d6
22/08/23
Feng,Eric
2086 0-1 E09
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Nbd7 5. Nbd2 Be7
22/08/23
Kravtsiv,M
2598 1-0 B10
1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. d3 dxe4 4. dxe4 Qxd1 5. Kxd1 Nf6
22/08/23
Popov,Konstantin
2376 0-1 B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h5 5. Bd3 Bxd3
22/08/23
Hulka,Valentyn
2247 1-0 B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. Be2 h5
21/08/23
Ponkratov,P
2582 1-0 D37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Nbd7 5. g3 Be7
21/08/23
Cuenca Jimenez,J
2529 0-1 D11
1. c4 c6 2. d4 d5 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4 5. Qb3 Qb6
21/08/23
Koellner,Ruben Gideon
2478 0-1 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. Nbd2 g6 4. e4 Bg7 5. Bc4 O-O
15/08/23
Koutlas,Nikolaos
2332 0-1 A07
1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bg4 4. O-O Nd7 5. d4 Ngf6
15/08/23
Hua,L
2305 0-1 D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. e3 Nbd7
15/08/23
Aronian,L
2742 1-0 B50
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Bc4 Nxe4 5. Qa4 Nc6
08/08/23
Kavri,Yusuf Eren
2021 0-1 A40
1. d4 e6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 4. e4 Bb4 5. Qc2 Nf6
08/08/23
Yanchenko,R
2466 0-1 A40
1. d4 e6 2. Nf3 c5 3. c3 Nf6 4. Bf4 Qb6 5. Qb3 Nc6
08/08/23
Pranesh,M
2503 1/2 B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nc3 e6 5. g4 Bg6